Junior och Elitkommittén

Anders Gustavsson

ordförande

Erika Palmgren

ledamot

Johan Palmgren

ledamot

Lars Börjesson

ledamot

Stefan Persson

ledamot

PO Dahlman

adj. tränare

Therése Jacobson

adj. tränare