1. Miljökommitténs övergripande målsättning

Vi har ”med beröm godkänt” åter blivit miljöcertifierade enligt GEO och vi riktar ett stort tack till Elsa Rosenblad och Lars Falkäng för det gedigna arbete de lagt ned för att vi skulle få vår certifiering.

Kungsbacka GK har under manga år varit en av de ledande klubbarna och drivande krafterna i Sverige när det kommer till hållbarhet. Av den anledningen är hållbarhetstänkandet djupt rotat i klubbens själ och också en naturlig del av deras vardagliga arbete.

Det kan ses exempelvis i det grundläggande arbete och agerande som course manager har kring IPM (Integrated Pest Management – samordnad drift för bekämpningsmedel) i syfte att ständigt minska användandet av gödsel, ogräsmedel och konstbevattning.

Allt detta görs utan att sänka standarden på banan utan kanske snarare det motsatta. Kanske möjliggör det faktum att han själv varit en golfspelare på hög nivå att han har den rätta känslan för driften av banan på ett ständigt mer hållbart sätt samtidigt som spelarna alltid finns i åtanke. Användandet av nya biologiska ytaktiva ämnen som innehåller humus är ett mycket bra sätt att utveckla arbetet och även spelytorna samtidigt som man genomför försök med att minska behovet av konstbevattning i framtiden. Just detta kommer troligen att bli en av de mest viktiga frågorna i Norden då restriktionerna för att använda vatten vid konstbevattning kommer att öka, inte minst p.g.a. klimatförändringarna som orsakar såväl mindre regnmängder under sommaren som ett lägre grundvattenstånd.

En annan fråga nära besläktad med klimatförändringarna är givetvis energiförbrukningen. Även på detta område visar klubben sin vilja att agera mer hållbart med användandet av nya värmepumpar och geotermiska värmepumpar. Jag är säker på att klubben inom kort också kommer byta till miljövänlig el, helt enkelt för att det ligger väl i linje med klubbens själ.