Miljökommitténs ledamöter

Miljökommittén består av 6 ledamöter: 

Jan L. Johansson ordförande
Gunnar Berggren ledamot
Henrik Larsson adj. banchef
Björn Jansson adj. banpersonal
Anna-Maria Blom adj. kontaktperson i styrelsen