Bikupa + Insektshotell

Bikupa och insektshotell

Klubben har under sommaren 2019 anskaffat en bikupa, som sköts av en av klubbens anställda. Den första honungsskörden blev klar i augusti 2019.

Två insektshotell har satts upp vid blomsterängarna ute på banan. De  har varit välbesökta under hela sommaren 2019, vilket syns tydligt på de igensatta gångarna.