Informationstavlorna

Informationstavlor

Under 2016  satte Miljökommittén ut tre informationstavlor om flora och fauna på golfbanans område. De ska nu ersättas med mera beständiga tavlor av hög kvalitet. Texten anpassas till de ställen där informationen ges.