Årlig Handicaprevision

Inför varje säsong gör handicapkommittén en revision av exakt tävlingshandicap för medlemmar i hcp-grupp 1-5.

Revisionen baseras på ett minimum av åtta handicapgrundande scorer. Om en spelare har minst fyra registrerade handicapronder under året (men färre än åtta) räknas de senaste ronderna från det föregående året med, så att det blir åtta. För spelare med färre handicapronder än åtta görs ingen årlig revision.

Vid bedömning för höjning/sänkning vid den årliga handicaprevisionen jämförs medianresultatet från spelarens registrerade ronder med spelarens förväntade resultat, vilket varierar beroende på vilken handicapklass spelaren tillhör. Om differensen ligger i intervallet 3,0-4,9 justeras handicapen med +1,0 respektive -1,0. Och om differensen ligger på 5,0 eller högre justeras handicapen med med +2,0 respektive -2,0.