Årlig Handicaprevision

Inför varje säsong gör handicapkommittén en revision av exakt tävlingshandicap för medlemmar i hcp-grupp 1-5.

Revisionen baseras på ett minimum av åtta handicapgrundande scorer. Om en spelare har minst fyra registrerade handicapronder under året (men färre än åtta) räknas de senaste ronderna från det föregående året med, så att det blir åtta. För spelare med färre handicapronder än åtta görs ingen årlig revision.

Vid bedömning för höjning/sänkning vid den årliga handicaprevisionen jämförs spelarens registrerade ronder med spelarens förväntade resultat. Från 2016 gäller att för hcp-grupp 1 kan höjningen/sänkningen bli maximalt  ±1,0, för hcp-grupp 2 maximalt ±2,0 och för hcp-grupp 3-5 maximalt ±3,0.