Exakt TävlingsHandicap och Exakt Handicap

För att behålla ETH (EGA Exakt Tävlingshandicap) inför följande kalenderår krävs minst fyra registrerade handicapronder under innevarande år. För att erhålla ETH (för den som inte har ETH) krävs registrering av fyra handicapronder under innevarande år. Din HCP-status hittar du på Min Golf under Min HCP. Med handicapronder avses såväl tävlingsronder som föranmälda sällskapsronder.

Spelare i handicapgrupp 1 (plus - 4,4) som under föregående år inte kvalificerat sig för ETH har möjlighet att spela till sig en sådan genom att förutom tävlingsronder registrera föranmälda sällskapsronder tills totalt fyra handicapronder är registrerade. Sådana sällskapsronder måste registreras av GIT-administratören och är handicapåverkande.

Spelare som under året erhåller sin första hcp i grupp 1-5 har ETH såväl innevarande som nästa år. Spelare i hcp-grupp 6 har alltid ETH.

Vad gäller för deltagande i handicaptävlingar?

Alla med Exakt Tävlingshandicap eller Exakt Handicap får delta i klubbens handicaptävlingar, förutsatt att kriterierna för tävlingen är uppfyllda (ålder, kön, klass etc.), men endast spelare med Exakt Tävlingshandicap kommer med på resultatlistan. Ytterligare information hittar du under Tävlingsbestämmelser.