Nya handicapregler från 2020

Huvudsyftet med handicapreglerna är att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning, som möjliggör för spelare med varierande spelstyrka att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt. Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå så bra resultat som möjligt varje gång man spelar en handicaprond, och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Alla spelare har ett ansvar över att den registrerade handicapen är korrekt. Att avsiktligt manipulera sin handicap bedöms som fusk, vilket kan leda till avstängning från tävlingsspel.

Nytt handicapsystem från den 1 mars 2020 - WHS.

I det nya världshandicapsystemet baseras en spelares exakta handicap på ett genomsnitt av de bästa handicapronderna som han eller hon registrerat i Min Golf – upp till de åtta bästa av de 20 senast registrerade ronderna. 

Systemet har utgått från befintliga registrerade ronder i Min Golf från 2017 och framåt, dock endast ronder spelade på svenska golfbanor. Ju fler ronder man registrerade inför övergången – bra och dåliga – desto mer riktig har den första världshandicapen blivit utifrån den faktiska spelstandarden.

Den som har frågor angående världshandicapsystemet, t ex att man upplever att det har blivit en väldigt stor skillnad mellan den nya världshandicapen och den tidigare handicapen, är välkommen att kontakta kommittén. 

Utlandsronder räknades inte med vid övergången den 1 mars.

Anledningen till att utlandsronder inte räknades med i övergången är att det krävs korrekta värden för course rating (CR), slope och par för att räkna ut handicapresultat för en rond. Dessa värden kan man som spelare själv ha fört in i Min Golf när man registrerat utlandsronder, men de allra flesta har låtit en snitt-CR och en snittslope gälla, samt inte angivit par. Det går då inte att säkerställa att värdena är korrekta och ronderna är därför ogiltiga som världshandicapronder.

Men efter övergången den 1 mars 2020, oavsett land, kan man registera utlandsronder i Min Golf. Då kommer de att räknas med i beräkningen av den exakta handicapen. Man måste dock vara noga med att föra in rätt course rating, slope och par från den bana och tee som spelades. Dessa värden hittar man ofta på scorekortet eller på klubbens hemsida.

Grunderna i världshandicapsystemet.

Max exakt handicap är 54,0. De nya slopetabellerna går upp till 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36,0 är borttagen. 

Inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

Ingen förregistrering. Man behöver inte meddela eller registrera i förväg att man vill spela en handicaprond. Har man spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond krävs att ronden spelats enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

PCC ersätter CBA. Tidigare CBA (Computed Buffer Adjustement) ersätts av PCC (Playing Conditions Calculation). Det är en statistisk beräkning i datorsystemet som avgör om förhållandena på speldagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. PCC-beräkningen baseras på resultaten av de ronder som registrerats på den aktuella banan och dagen – både sällskapsronder och tävlingsronder. Systemet jämför spelarnas resultat den dagen med deras exakta handicap. Skiljer det sig mycket görs en justering på alla spelares handicapresultat på den banan den dagen med mellan -1 och +3. Vid normala spelförhållanden blir PCC = 0. Man kan se om det blivit någon PCC-justering i Min Golf genom att klicka på ronden i scoredokumentationen och på så sätt få detaljerad rondinformation.

Exakt handicap uppdateras vid midnatt. För att alla 18-hålsronder som spelats på banan den aktuella dagen skall kunna komma med i PCC-beräkningen, uppdateras den exakta handicapen först vid midnatt och inte direkt efter registrering. En rond som registreras först dagen efter speldagen påverkas av PCC men kommer inte med i beräkningsunderlaget för PCC.

Genom att handicapen uppdateras först vid midnatt finns det en risk att det står fel spelhandicap om scorekorten till en tävling t ex dras ut dagen före. Men det är alltid spelarens ansvar att rätt spelhandicap är angiven på scorekortet när det lämnas in till tävlingsledningen efter ronden. Om man registrerat en handicaprond dagen före tävling, är det därför extra viktigt att på tävlingsdagen kontrollera om den exakta handicapen ändrats och då stämma av spelhandicapen på scorekortet mot slopetabellen. Om det inte stämmer måste man be om ett nytt scorekort eller rätta på det scorekort man fått.

Cap. Funktionen cap innebär att man max kan höja sig 5,0 över sin lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna. Cap är endast aktuell för spelare med minst 20 registrerade ronder i sin handicaphistorik. Handicapkommittén kan dock göra en individuell manuell justering som övergår cap-gränsen, t ex på grund av medicinska skäl.

"Tävlingshandicap" är borttaget. En tävlingsledning kan dock i sina tävlingsvillkor bestämma att en spelare måste ha ett minimiantal ronder i sin scoredokumentation för att få ingå i tävlingen.