Handicapregler

Huvudsyftet med handicapreglerna är att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning, som möjliggör för spelare med varierande spelstyrka att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt. Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå så bra resultat som möjligt varje gång man spelar en handicaprond, och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Alla spelare har ett ansvar över att den registrerade handicapen är korrekt. Att avsiktligt manipulera sin handicap bedöms som fusk, vilket kan leda till avstängning från tävlingsspel.

Utökat antal handicapgrupper – från 5 till 6

Även spelare med handicap 37-54 har från och med 2016 ett EGA handicap. Tidigare hade dessa spelare klubbhandicap.

Handicapgrupp EGA handicap
1 plus - 4,4
2 4,4 - 11,4
2 11.5 - 18,4
4 18,5 - 26,4
5 26,5 - 36,0
6 37 - 54

 

Erhållande av EGA Handicap 54

För att erhålla EGA Handicap 54 måste spelaren lämna in ett poängbogeyresultat på 36 poäng eller bättre över 18 hål, alternativt två poängbogeyresultat på 18 poäng eller bättre över 9 hål. Om scorerna erhålls över 9 hål, ska 18 poäng adderas till de båda poängresultaten och bästa scoren användas.

Spelarens handicap sänks i två steg. Först till EGA Handicap 54 och därefter beroende av hur många poäng som finns kvar: Första EGA Handicap = 54 – (PB-resultat – 36)

Hcp-grupp 5 höjs med 0,1 (tidigare 0,2)

Den enda förändringen när det gäller hur mycket spelaren höjs eller sänks efter en handicaprond är att Hcp-grupp 5 (26,5-36,0) endast höjs med 0,1 vid resultat sämre än buffertzonen. Tidigare höjdes spelare i denna grupp med 0,2. För spelare i Hcp-grupp 6 (37-54) kan höjning endast ske på spelarens begäran.

Även spelare i hcp-grupp 2 äger rätt att spela handicapgrundande ronder över 9 hål 

Spelare i hcp-grupp 2 (4,5-11,4) har från och med 2016 rätt att spela handicapronder över 9 hål. Tidigare var denna möjlighet begränsad till spelare i hcp-grupp 3 eller högre.

I övrigt gäller att en handicapgrundande rond över 9 hål inte kan vara del av en score över 18 hål och att endast en 9-håls sällskapsrond per dag kan registreras som handicaprond. Föranmälan måste inkludera det antal hål som skall spelas (senast på 1:a tee).

4 ronder måste registreras för att erhålla eller behålla ETH (Exakt Tävlingshcp)

Spelare i Hcp-grupp 1 har möjlighet att registrera upp till 4 handicapgrundande sällskapsronder för att erhålla ETH (inmatning måste göras av GIT-administratör). Spelare som under året erhåller sin första hcp i grupp 1-5 har ETH såväl innevarande som nästa år. Spelare i hcp-grupp 6 har alltid ETH.

Svenska klubbar har rätt att kräva att en tävlare måste ha ETH för att komma med i resultatlistan.

CBA-värdealternativen ändras till +1, 0, -1 -2, -2/RO (Tidigare +1,0,-1,-2,-3,-4/RO)

CBA (Computed Buffer Adjustment) är en beräkning som görs i GIT för tävlingar över 18 hål och CBA-värdet beräknas automatiskt i GIT när tävlingen är avslutad. Det genomsnittliga resultatet i tävlingen jämförs där med det förväntade normalresultatet. Om det genomsnittliga tävlingsresultatet är sämre än normalt justeras buffertzonen nedåt (dock max 2 poäng); och om det är bättre än normalt så justeras buffertzonen uppåt (dock max 1 poäng). Det kan betyda att ett resultat på 35 poäng kan vara sänkande under svåra förhållanden, och att det kan krävas 38 poäng eller mer för sänkning under lätta förhållanden. 

Vid riktigt svåra förhållanden blir CBA-värdet -2/RO där RO står för "reduction only", vilket betyder att ingen spelare höjs oavsett resultat.

För att CBA skall beräknas krävs ett underlag på minimum 10 spelare i hcp-grupp 1-4 och att tävlingsronden spelas över 18 hål. Tävlingar under samma dag får läggas ihop för att beräkna  CBA när tävlingsformerna är jämförbara.