Kommitténs medlemmar

Karl-Gunnar Persson

Förbundsdomare med ansvar för lokala regler, utbildning och årlig hcp-revision

Medlem i KbGK sedan 1991 och ledamot i Regel & Hcpkommittén sedan 2009. Förbundsdomare från 2017 under mottot "Plikten framför allt". 

Ulf Berthag

Ledamot med ansvar för de nya handicapreglerna som gäller från 2020

Medlem i KbGK sedan 1991 och från 2018 ny ledamot i Regel & Hcpkommittén. Sedan 2014 pensionär och biodlare.

Hans E Berg

Medlem i kommittén fr.o.m. 2020.

Lena Jovén Dellenborg

Medlem i kommittén fr.o.m. 2019.