Våra Lokala Regler

”När jag spelade på en annan bana fick jag inte lättnad.” Vad är det som egentligen gäller? Har vi olika regler? Har Europatouren egna regler? Vårt svar på dessa frågor är att Regler för Golfspel (Regelboken) gäller för alla tävlingar – överallt! Ingen får ändra på dessa regler – varken tävlingsledningen, klubben eller golfförbundet. Däremot kan en klubb genom Lokala Regler bestämma hur just deras bana skall spelas, och dessutom införa Tillfälliga Lokala Regler för att skydda banan eller för att kunna genomföra en tävling så rättvist som möjligt. Ett brott mot en lokal regel innebär oftast att du i slagspel ådrar dig 2 slags plikt. Det finns därför all anledning att alltid ta reda på vad som gäller på den bana som du ska spela.

Våra lokala regler finns anslagna i receptionen, utanför kansliet, vid tävlingsexpeditionen och vid första tee på Gamla och Nya Banan. Du finner dem även i pdf-format under länken Lokala Regler (eller under fliken Spela).

1. Ändringar i Lokala Regler 2023

Nytt: Droppzonen för lättnad från vägen på hål 13 på Gamla Banan är borttagen

Motiv: Droppzonen har mycket sällan kommit till användning och har därför bedömts som icke nödvändig.

Nytt: Oflyttbara tillverkade föremål nära green (t ex sprinklerlock)

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har ett extra alternativ för att ta lättnad när oflyttbara tillverkade föremål är på eller nära green och på spellinjen:

Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är

  • på spellinjen och är
  • på eller inom två klubblängder från green, och
  • inom två klubblängder från bollen.

Men fullständig lättnad måste tas, vilket innefattar både fysisk inverkan och inverkan på spellinjen.

Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

Motiv: Genom det nya bevattningssystemet runt greenerna har det tillkommit ett stort antal nedsänkta sprinklerlock.

Ändrad lokal regel: Boll träffar telefonledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll har träffat en upphöjd telefonledning under spelet av hål 6 eller hål 17 på GB, måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (Se Regel 14.6). Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7. Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

Motiv: Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats. Tidigare bedömdes det som att spelaren i detta fall spelade från fel plats, vilket kunde innebära att spelaren diskvalificerades om felet inte rättades till.

2. Kommentarer till några av de övriga lokala reglerna

Spelförbudszoner markeras med pinnar med grön topp.

Motiv: Nationell överenskommelse. Spelförbudszoner på spelfältet, i bunker och på green (Regel 16.1f) markeras med blå pinnar med grön topp, och i pliktområde (Regel 17.1e) med röda pinnar med grön topp.

Det röda sammanhängande pliktområdet som omger greenområdet på hål 17 som bara är definierat på en sida är oändligt.

Motiv: Dikena till höger, bakom och till vänster om green på hål 17 är svårmarkerade om man skall utmärka dem var för sig. Därför har vi valt att markera dem som ett enda sammanhängande oändligt rött pliktområde. Det innebär bland annat att man kan välja att med ett slags plikt droppa inom två klubblängder från skärningspunkten när bollen inte hittas i det röda pliktområdet, förutsatt att det är känt eller så gott som säkert att bollen är i pliktområdet. Som alltid gäller förstås att lättnadsområdet inte får vara närmare hål än skärningspunkten till pliktområdet.

Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde till vänster på hål 3, 4 och 11 på GB, det röda pliktområdet till höger på hål 6, 11 och 12 på GB, samt det röda pliktområdet till vänster på hål 4 på NB.

Motiv: I Regler för golfspel togs det tidigare alternativet att droppa bollen på den motsatta sidan av skärningspunkten till ett rött pliktområde bort 2019. Utan ovanstående lokala regel skulle detta t ex på hål 3 innebära att man inte skulle kunna ta lättnad i sidled till höger om pliktområdet för en boll som träffar ett träd som står out of bounds och därefter studsar från out-sidan ner i det röda pliktområdet (= diket). Om en sådan boll inte kan spelas eller inte hittas (fast det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet), skulle det enda alternativet för spelaren vara att med ett slags plikt slå en ny boll från föregående plats. Så kan vi förstås inte ha det – därför den nya lokala regeln!