Årsavgifter 2022

Avgifter nedan uppdaterade 3:e maj 2022

I enlighet med Kungsbacka GK:s årsmötes beslut den 3:e maj 2022 införs från och med den 4:e maj 2022 inträdesavgifter för nya medlemmar i Kungsbacka GK för Fullbetalande medlemskap. Befintliga medlemmar, oavsett medlemsform, med ett inträdesdatum fram till och med den 3:e maj 2022, omfattas inte av beslutet utan kommer vid en framtida övergång till Fullbetalande medlemskap att erlägga medlemslån istället för inträdesavgift. Medlemslån återbetalas senast 1 år efter utträde, inträdesavgifter återbetalas ej med följande undantag*

* Regler för återbetalning av erlagd inträdesavgift beroende på utträdesdag

Utträdesdag Återbetalning del av inträdesavgift
Utträde inom 1 år från inträde 15 000 kr
Utträde inom 2 år från inträde 10 000 kr
Utträde inom 3 år från inträde 5 000 kr
Utträde inom 4 år från inträde och senare 0 kr

 

Fullbetalande medlemskap*

 Avgifter

Senior  

Lån (betalas det år man fyller 31 år), gäller medlemmar som inträtt fram till 3:e maj 2022, återbetalas senast 1 år efter utträde

20 000 kr

Inträdesavgift (betalas det år man fyller 31 år), gäller nya medlemmar som inträder från och med 4:e maj 2022, återbetalas ej*

20 000 kr

Årsavgift

7 500 kr
Vardagsmedlem  
Lån, gäller medlemmar som inträtt fram till 3:e maj 2022, återbetalas senast 1 år efter utträde

20 000 kr
Inträdesavgift, gäller nya medlemmar som inträder från och med 4:e maj 2022, återbetalas ej*

20 000 kr
Årsavgift 6 675 kr
Junior  
Lån 0 kr
Årsavgift 0-17 år 3 950 kr
Årsavgift 18-21 år 4 550 kr
Kö-plats  
Icke-medlem  300 kr
Nya Banan medlem 0 kr
*Fullbetalande Medlemskap inkluderar fritt
spel på Nya Banan och Korthålsbanan 
   

Medlemskap Nya Banan
(9-hålsbanan)*

 
Senior  
Lån (betalas det år man fyller 31 år), återbetalas senast 1 år efter utträde

7 500 kr
Årsavgift 4 800 kr
Junior  
Årsavgift 0-17 år 3 260 kr
Årsavgift 18-21 år 3 575 kr

*Nya Banans medlemskap inkluderar fritt
spel på Korthålsbanan. 

Medlemskap Korthålsbanan

 
Junior  
Årsavgift 0-7 år 500 kr
Årsavgift 8-21 år 1 000 kr
Årsavgift 75+  (av hälsoskäl) 2 000 kr
   

Passivt medlemskap

 
Passiv medlem 850 kr