Årsavgifter 2021

Fullbetalande Medlemskap

 Avgifter

Senior  
Lån  20 000 kr (betalas det år man fyller 31 år)
Årsavgift 7 250 kr
Vardagsmedlem  
Lån  20 000 kr
Årsavgift 6 500 kr
Junior  
Lån 0 kr
Årsavgift 0-17 år 3 850 kr
Årsavgift 18-21 år 4 450 kr
Kö-plats  
Icke-medlem  300 kr
Nya Banan medlem 0 kr
I Fullbetalande Medlemskap ingår fritt spel på Nya Banan och Korthålsbanan 
   

Medlemskap  Nya Banan (9-hålsbanan)

 
Senior  
Lån  7 500 kr (betalas det år man fyller 31 år)
Årsavgift 4 650 kr
Junior  
Årsavgift 0-17 år 3 200 kr
Årsavgift 18-21 år 3 500 kr

I Nya Banans medlemskap ingår fritt spel på Korthålsbanan. 

Medlemskap Korthålsbanan

 
Junior  
Årsavgift 0-7 år 500 kr
Årsavgift 8-21 år 1 000 kr
Årsavgift 75+  (av hälsoskäl) 2 000 kr