Årsavgifter 2018

Fullvärdigt Medlemskap                                    

 Avgifter

Senior  
Lån  20 000 kr (betalas vid 31 års ålder)
Årsavgift 6 700 kr
Vardagsmedlem  
Lån  20 000 kr
Årsavgift 5 950 kr
Junior  
Lån 0 kr
Årsavgift 0-17 år 3 350 kr
Årsavgift 18-21 år 3 950
   

Medlemskap Nya Banan

 
Senior  
Lån  7 500 kr (betalas vid 31 års ålder)
Årsavgift 4 150 kr
Junior  
Årsavgift 0-17 år 2 750 kr
Årsvagift 18-21 år 3 050 kr
   

Medlemskap Korthålsbanan

 
Junior  
Årsavgift 0-7 år  500 kr
Årsavgift 8-21 år  1 000 kr