Årsavgifter 2023

 

Årsavgifter 2023 

 

Fullbetalande medlemskap

 Avgift

SENIORMEDLEM - Inkl fritt spel på Nya Banan och Korthålsbanan  
Ålder: Från och med det år då personen fyller 22 år  
Årsavgift 7 875 kr
Årsavgift Vardagsmedlem 7 000 kr
Lån
- Betalas det år vederbörande fyller 31 år
Gäller medlem som inträtt fram till 3 maj 2022. Återbetalas inom 1 år efter utträde.
20 000 kr
Inträdesavgift
- Betalas det år vederbörande fyller 31 år
Gäller medlem som inträder fr.o.m 4 maj 2022. Återbetalas ej, se tabell nedan
20 000 kr
   
JUNIORMEDLEM  
Årsavgift 0-17 år 4 145 kr
Årsavgift 18-21 år 4 775 kr
   

Medlemskap Nya Banan (9-hålsbanan)

 
SENIORMEDLEM - Inkl fritt spel på Korthålsbanan  
Ålder: Från och med det år då personen fyller 22 år  
Årsavgift 5 040 kr
Lån (betalas det år man fyller 31 år), återbetalas senast 1 år efter utträde. 7 500 kr
   
JUNIORMEDLEM - Inkl fritt spel på Korthålsbanan  
Årsavgift 0-17 år 3 420 kr
Årsavgift 18-21 år 3 755 kr
   

Medlemskap Korthålsbanan

 
JUNIORMEDLEM  
Årsavgift 0-7 år 525 kr
Årsavgift 8-21 år 1 050 kr
   
SENIORMEDLEM 75+   
Årsavgift 75+  (av hälsoskäl) 2 100 kr
   

Passivt medlemskap

 
Passiv medlem 850 kr
   

Köplats till Fullbetalande medlemskap

 

Icke medlem 

300 kr

Medlem i Nya Banan, kö till Fullbetalande medlemskap

0 kr

Regler Inträdesavgift

Enligt årsmötesbeslut den 3:e maj 2022 införs från och med den 4:e maj 2022 Inträdesavgifter för nya medlemmar i Kungsbacka GK, för Fullbetalande medlemskap samt Vardagsmedlemmar. Inträdesavgiften återbetalas ej, förutom följande undantag, se tabell.

Befintliga medlemmar, oavsett medlemsform, med ett inträdesdatum fram till och med den 3:e maj 2022, omfattas inte av beslutet utan kommer vid en framtida övergång till Fullbetalande medlemskap att erlägga medlemslån vilket återbetalas inom 1 år efter utträdet.

Utträdesdag beräknat på inträdesdatum Inträdesavgift återbetalas
Utträde inom 1 år 15 000 kr
Utträde inom 2 år 10 000 kr
Utträde inom 3 år 5 000 kr
Utträde inom 4 och senare 0 kr

 

Dispens från spelavgift på grund av medicinska skäl

Av de stadgar fastslagna av Kungsbacka Golfklubbs medlemmar framgår att medlem som på grund av medicinska skäl, som uppkommit efter sista utträdesdatum (30 november), är förhindrad att utöva golfspel under hela innevarande år har möjlighet att till styrelsen skriftligen ansöka om dispens från spelavgiften*. Läkarintyg som styrker detta skall bifogas dispensansökan.

Ansökan skall vara Kungsbacka Golfklubb tillhanda senast 31/3 innevarande år för dispens av hela spelavgiften. Ansökningar som inkommer efter 31/3 och innan 30/6 kan enbart komma att gälla för årets sista halva och då kan dispensansökan för halva spelavgiften beviljas. Ansökningar som inkommer efter den 30/6 behandlas ej.

Vid beviljad dispensansökan erläggs endast medlemsavgiften för innevarande år och medlemmen har efter beviljad dispensansökan inte en aktiv spelrättighet på Kungsbacka GK eller ett aktivt Golf-ID. Dispens kan endast åberopas för innevarande år och medlemmen måste meddela Kungsbacka GK senast den 30/11 om man önskar en ändrad medlemsform, alternativt utträda ur klubben, inför nästkommande år.

*Dispensansökan gäller enbart spelavgift och inte medlemsavgift, medlemsavgift skall erläggas.