Årsavgifter 2020

Fullvärdigt Medlemskap                                    

 Avgifter

Senior  
Lån  20 000 kr (betalas det år man fyller 31 år)
Årsavgift 7 100 kr
Vardagsmedlem  
Lån  20 000 kr
Årsavgift 6 350 kr
Junior  
Lån 0 kr
Årsavgift 0-17 år 3 700 kr
Årsavgift 18-21 år 4 300 kr
Kö-plats  
Icke-medlem  300 kr
Nya Banan medlem 0 kr
   

Medlemskap 9-hålsbanan (Nya Banan)

 
Senior  
Lån  7 500 kr (betalas det år man fyller 31 år)
Årsavgift 4 550 kr
Junior  
Årsavgift 0-17 år 3 100 kr
Årsavgift 18-21 år 3 400 kr
   

Medlemskap Korthålsbanan

 
Junior  
Årsavgift 0-7 år  500 kr
Årsavgift 8-21 år  1 000 kr