Ändring/utträde

Om du önskar ändra kategori alt. begära utträde skall det vara klubben tillhanda senast den sista november inför kommande år.