kansli@kungsbackagk.se

Ändring av medlemskap skall vara klubben tillhanda senast den sista november inför kommande år.