Torsdagsgruppen

Ett stort och glatt gäng ideellt arbetande medlemmar som fyller klubbområdet varje vecka. Nej, det är ingen önskedröm, här på Kungsbacka Golfklubb är det verklighet!

Torsdagsgruppen samlas varje torsdag mellan kl 9-13 under lågsäsongmånaderna oktober-november samt januari-april. Dagen avslutas sedan med gemensam lunch.

Huvudsyftet med gruppen är att vara till hjälp åt banpersonalen för att på ett snabbt och enkelt sätt lösa arbetsuppgifter där många armar och ben behöver sättas in, exempelvis vid sammandragning av ris och stockar vid skogsröjning. I arbetsuppgiften kan också ingå snickeri och målningsarbeten, även vissa specialprojekt för att utnyttja den kompetens som gruppen besitter. Naturligtvis också kraftinsatser på våra golfhål där respektive hålvärd får vara styrande tillsammans med banpersonalen.

För närvarande ingår cirka 40 personer. Grundstommen i gruppen kommer från hålvärdar och golfvärdar. Önskemålet är att få in flera medlemmar för att bredda gruppen ytterligare.  

Du som är intresserad av att ansluta till gruppen, hör gärna av dig till Jan Ström på jan.strom@telia.com