TÄVLING

Tävlingsverksamheten på klubben är öppen för alla!

Såväl medlem som gäst är välkommen att delta, i såväl singel- som partävlingar. Klubbtävlingarna spelas vanligtvis förlagd till helgdagar.

Övriga tävlingsdagar

Måndagar - Seniorerna
Onsdagar - Herrgolf
Torsdagar - Damgolf
Fredagar - Juniortävlingar

Kansliet ansvarar för klubbens tävlingsverksamhet, allt från att sätta tävlingsprogrammet, planera golfveckan och skaffa sponsorer till att sköta lottning och scoreinmatning. Tillsammans med många ideella tävlingsledare, starters och liknande roller, genomförs tävlingarna och skapar en fantastisk atmosfär kring varje unikt tävlingsarrangemang.

Anmälan

P.g.a. Corona är alla tävlingar inställda t.o.m. 30/6.
Följande sätt finns för att anmäla sig till tävlingar:

  • Tävlingsprogrammet (leta upp aktuell tävling och välj anmälan)
  • Min Golf
  • Via telefon 031 - 93 81 81
  • För vissa tävlingar via anmälningslistor på anslagstavlorna i klubbhuset

Tänk på, att internetanmälan bara gäller för lottade tävlingar.

Start- och resultatlistor

Så fort en tävling har lottats finns startlistorna publicerade på webben.
Så här hittar du dit:

  1. Gå till Tävlingsprogrammet
  2. Välj aktuell tävling
  3. Där finns all information om tävlingen, t ex klasser, datum för anmälan, antal anmälda, startlista (när tävlingen är lottad).

Resultatlistor hittar du i tävlingsprogrammet.

Tänk på att detta bara gäller för lottade tävlingar.