Inbjudan 2020

 

H A M R A - C U P E R N A  2020

Singel och Äkta Make/Sambo

Tyvärr inställd p g a Corona...

Tävlingen är öppen för klubbens medlemmar från 18 år.

För deltagande krävs minst 4 registrerade ronder i scorehistoriken under de senaste 12 månaderna fram till sista anmälningsdagen. HCP max 36.0.

Anmälan görs via Tävlingsprogrammet på hemsidan.

Anmälningsavgifter

Singel 100:-
Äkta make/sambo 200:-/par

Nya Banan-medlem inkl greenfee:
Singel Senior 350:-
Singel Junior  175:-
Äkta make/sambo 450:-/par

Betalning 
skall vara gjord senast sista anmälningsdag. 
Betala via betalningsfunktionen på nätet i samband med anmälan. Eller betalar du med kort i kansliet.  

Lottning och resultat kommer att finnas uppsatta på anslagstavla utanför kansliet och på hemsidan. Båda sidor i matchen har lika ansvar att kontakta sin/sina motspelare. Spelschemat kommer att publiceras senast 5 maj.

Tee
Damer Röd, Blå eller Gul tee. Damer 70+ får välja Orange tee. Herrar Blå, Gul eller Vit tee. Herrar 70+ får välja Röd tee.
Obs. Vald tee vid 1.a speltillfället gäller sedan alla speltillfällen.

Äkta Make/Sambo spelas som Mixed Greensome (NYTT 2020)
I Greensome beräknas parets spelhandicap enligt följande:

1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,6.
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,4.
3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas.
4. Summan avrundas till närmsta heltal.

Exempel
Spelhcp 14*0,6 = 8,4 + Spelhcp 33*0,4 = 13,2   Summa 21,6. Avrundat 22 slag.

Lika resultat
Vid lika resultat efter 18 hål spelas särspel - sudden hål 1, 18, 1, 18 osv.

Notering av resultat
Vinnare och vinnarresultat förs in på spelschemat på anslagstavlan.
Resultatet noteras enl modell "Antal hål upp" / "Antal hål kvar", t ex 1/0, 2/0, 2/1, 3/2 osv. Om särspel spelats noteras på vilket hål man vunnit, t ex 19.e, 20,e osv

Matcher som inte spelats och noterats på listan sista speldag för resp. omgång lottas.

FINALER och matcher om 3.e pris spelas på Gamla banan lPRELIMINÄRT 3 oktober..

 

Tävlingsledare 
Svante Carlberg tel: 0704 - 20 60 86, mail: svante.carlberg@telia.com