Inbjudan 2023

H A M R A - C U P E R N A  2023

Singel och Äkta Make/Sambo* - Greensome

Tävlingen är öppen för klubbens medlemmar från 22 år. För deltagande krävs minst 4 registrerade ronder i scorehistoriken under de senaste 12 månaderna fram till sista anmälningsdagen. HCP max 36.0.

*Med sambor avses två ogifta personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Anmälan (klicka på länkarna nedan)

Anmälningsavgift

  • Singel: 150 kr
  • Äkta Make/Sambo: 300 kr/par

Tävlingsdeltagare som är medlem på Nya Banan respektive Korthålsbanan erlägger dagens aktuella greenfee vid spel på Gamla Banan. 

Betalning 

Betala via Min Golf i samband med anmälan.  

Lottning och resultat kommer att finnas uppsatta på anslagstavla utanför kansliet och på hemsidan. Båda sidor i matchen har lika ansvar att kontakta sin/sina motspelare. Spelschemat kommer att publiceras senast 1 maj.

Tee
Damer tee 50, 54 eller 59. Damer 70+ får välja tee 45.
Herrar tee 54, 59 eller 62. Herrar 70+ får välja tee 50.
Obs. Vald tee vid 1.a speltillfället gäller sedan alla speltillfällen.

Äkta Make/Sambo spelas som Mixed Greensome
I Greensome beräknas parets spelhandicap enligt följande:

1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,6.
2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,4.
3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas.
4. Summan avrundas till närmsta heltal.

Exempel
Spelhcp 14*0,6 = 8,4 + Spelhcp 33*0,4 = 13,2   Summa 21,6. Avrundat 22 slag.

Lika resultat
Vid lika resultat efter 18 hål spelas särspel - sudden hål 1, 18, 1, 18 osv.

Notering av resultat
Vinnare och vinnarresultat förs in på spelschemat på anslagstavlan.
Resultatet noteras enl modell "Antal hål upp" / "Antal hål kvar", t ex 1/0, 2/0, 2/1, 3/2 osv. Om särspel spelats noteras på vilket hål man vunnit, t ex 19.e, 20,e osv

Matcher som inte spelats och noterats på listan sista speldag för resp. omgång lottas.

FINALER och matcher om 3.e pris spelas på Gamla banan 16 september med gemensam lunch och Prisutdelning - "Alla får pris"

 

Tävlingsledare 

Börje Augustsson
Mobil: 0708-93 07 62
E-post: bob.augustsson@telia.com