Seniorlagen

  Ansvarig: Rolf Barrdahl roffebarr@gmail.com
D22 Lagledare:  Alexsandra Alfrost  
D50 Lagledare:  Kia Pettersson kia.991896@me.com
D60 Lagledare:  Lotta Antonson & Brita Berg Persson lotta.antonson@bredband.net; britabergh52@gmail.com
D70 Lagledare: Anita Kaudern a.kaudern@telia.com
H40 Lagledare: Daniel Landgren dlandgren74@gmail.com
H50 Lagledare: Johan Skårberg johan@jakobsdals.se
H60 Lagledare: Rolf Barrdahl roffebarr@gmail.com
H70 Lagledare: Gösta Ignell ignell.g@gmail.com
H75 Lagledare: Erik Abrahamsson erikochrosa@gmail.com
D50

D50

D60

D60

D70

D70

H40

H40

H50

H50

H60

H60

H75

H75