KM 2022

KM 2022

Nu är det dags för anmälan till årets stora höjdpunkt, KM! Anmälan till KM öppnar lördag 16 juli kl 08:00. Tävlingen spelas över 54 hål med 36 håls spel på lördag 6 augusti och 18 håls finalspel på söndag 7 augusti

Klassindelning
D: 13 - 75 år, Blå tee
D 21 (junior): 13 - 21 år, Blå tee
H: 13 - 75 år Vit tee
H 21 (junior): 13 - 21 år, Vit tee 

36+18 hål slagtävling, scratch för resp. klass. Cut efter 36 hål

Vinnare av D21-/H21 klass utses efter 36 hål

Klubbmästare D resp H utses efter 54 hål

Maxantal / klass kan komma att justeras vid överanmälan  i en eller flera klasser. För att genomföra en klass krävs min. 5 deltagare.

 

KM Foursome 2022

Anmälan till KM Foursome är öppen sedan tisdag 12 juli kl 08:00

KM Foursome spelas tisdag 2 augusti på Nya Banan över 9 hål. Spelas som scratchtävling från Vit/Blå tee i en klass.

Eventuell golfbil bokas av spelaren själv i receptionen. Tillstånd/läkarintyg krävs.

 

KM Kategori 2022

Anmälan till KM Kategori är öppen sedan fredag 15 juli kl 08:00. Tävlingen spelas över 36 hål med 36 håls spel på lördag 6 augusti och 18 håls finalspel på söndag 6 augusti

Klassindelning
D 22: 22-39 år, Blå tee
D 49: 40-49 år, Röd tee
D 50: 50-59 år, Röd tee
D 60: 60-69 år, Röd tee
D 70: 70-   , Röd tee

H 22: 22-39 år, Vit tee
H 40: 40-49 år, Gul tee
H 50: 50-59 år, Gul tee
H 60: 60-69 år, Blå tee
H 70: 70-74 år, Blå tee
H 75: 75-79 år, Röd tee
H 80: 80-  , Röd tee

36 hål slagspel, scratch för respektive klass.

18 håls spel på Gamla Banan fredag 5 augusti för D60, D70, H60, H70, H75 samt H80. Lördag 6 augusti för D22, D40, D50, H22, H40 och H50. Gemensamt slutspel 18 hål på Gamla Banan på söndag 7 augusti

Cut 4 spelare respektive klass + lika resultat (H50 + H60 cut 6 spelare)

Maxantal / klass kan komma att justeras vid överanmälan i en eller flera klasser.

Justering av klassindelning kan göras vid för få anmälda. För att genomföra en klass krävs min. 5 deltagare

Eventuell golfbil bokas av spelaren själv i receptionen. Tillstånd/läkarintyg krävs.