Tävlingsbestämmelser 2019

Generella tävlingsbestämmelser på Kungsbacka Golfklubb :

Undantag från dessa Tävlingsbestämmelser kan gälla för enskild tävling eller för de tävlingar som arrangeras av våra olika kommittéer. Se respektive tävlingsinbjudan eller under fliken Kommittéer. 

Aktuellt tävlingsprogram finns under fliken Tävla.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsbestämmelserna eller -programmet.

Vid lottade tävlingar ges tävlande företräde på banan.

Alla tävlingar spelas enligt:                                                                                                                                                                                                                                                                 
Regler för Golfspel, KbGK:s Lokala Regler, SGF:s Spel- och Tävlingshandbok samt EGA:s Handicapregler

Transportmedel:
Spelare, som av medicinska skäl behöver använda persontransporthjälpmedel vid tävling, skall visa upp skriftligt tillstånd ifrån hemmaklubbens styrelse (baserat på läkarintyg). Spelaren bokar själv golfbil via klubbens reception.

Tävlingsledningen samlottar i största möjliga mån spelare med behov av golfbil.

Handicap: 
Alla får delta i alla handicaptävlingar, förutsatt att villkoren för tävlingen är uppfyllda (ålder, kön, klass etc.) men endast spelare med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) kommer med på resultatlistan.
I en par- eller lagtävling krävs att båda/alla spelarna i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap för att finnas med på resultatlistan.
Högsta exakta handicap som får tillgodoräknas är 36,0.
Detaljerad information om EGA:s Handicapregler lämnas på begäran av Regel- o HCP-kommittén.

Spelaren är alltid ansvarig för att rätt spelhandicap (antal slag) står på scorekortet. Spelare som fått sitt exakta handicap ändrat efter anmälan och innan start skall spela på sitt nya exakta handicap och sitt nya spelhandicap (antal slag).
Spelaren spelar i den klass som gäller på startlistan.

Anmälan till tävling:
Kungsbacka GK godkänner ingen anmälan, som i GIT betecknas med "Sekretess".

Genom att anmäla sig till klubbens tävlingar godkänner man att relevanta personuppgifter publiceras på klubbens olika Informationskanler.

Anmälan kan göras från kl. 08.00, 3 veckor före respektive tävlingsdatum, antingen via nätet på Golf.se eller på terminalen vid klubbens entré.
Anmälningstiden utgår kl. 17.00 3 dagar före respektive tävlingsdatum, om inte annat har angivits för tävlingen.
Vid tävling som spelas lördag eller söndag gäller onsdag kl 17.00 som sista anmälningsdag.
Lottning sker enligt anmälningsordning.
Startlistan publiceras 2 dagar före tävlingsdatum.

Tävlande som inte återtagit sin anmälan innan anmälningstidens utgång skall betala fastställd avgift.

Uteblivande från tävling utan godtagbart skäl behandlas enligt SGF:s och GGF:s tävlingsregler .

Definitioner: I "Äkta makar" gäller att paret skall vara gifta eller ha samma folkbokföringsadress (ej särbos). Paret kan vara av samma kön om de har ingått äktenskap på samma villkor som par av olika kön. I "2 generationer" gäller att paret måste ha biologiskt släktskap eller vara adopterat av den äldre personen. Man kan också spela med efteföljande led, tex barnbarn. I "Oäkta par Mixed" gäller att om man är kvalificerad att spela i ovanstående två tävlingar så får man inte spela denna tävling. Paret måste ha olika kön. Kön bestäms av att de med svenskt personnummer, så gäller näst sista siffran, Jämn = Dam, Ojämn = Herr. Har man inget svenskt personnummer så gäller det som står i passet.    

Anmälningsavgifter:                                                                                                                         

Singeltävling 100 kr/person       Partävling 100 kr/person.   

Betalning av anmälnings- och greenfeeavgift skall ske i samband med anmälan, dock senast innan anmälningstidens utgång.                   

Spelare som inte betalat vid anmälningstidens utgång, har inte rätt att delta i tävlingen, och spelare från reservlistan ersätter. Anmälningsavgift skall dock betalas. 

Tävlingsgreenfee exkl anmälningsavgifter:

 Greenfeegäst              Medlem NB/Vard/DeGK/VbGK/FbGK                                                         

 

  Senior Junior   Senior Junior  
Singel vard/helg 550 kr 175 kr   400 kr 100 kr  
Foursome/Greensome 350 kr 100 kr   250 kr  50 kr  
Fyrboll 400 kr 125 kr   300 kr 50 kr  


Klassindelning Singeltävlingar

Där inget annat anges spelas singeltävling i 3 klasser.

 

Herrar Gul tee

Damer Röd tee

Klass A

+8,0-10,8

+8,0-11,2

Klass B

10,9-16,8

11,3-19,0

Klass C

16,9-36,0

19,1-36,0

 

Klassindelning lagtävling

 

Lag handicap

 

Klass A

+8,0-36,0

 

Klass B

36,1-72,0

 

Resultat och priser:

Vid lika resultat gäller spelhandicapmetoden, därefter matematiska metoden.
För pristagare gäller att spelaren själv, eller i undantagsfall, av spelaren utsett ombud, finns på plats vid prisutdelningen . Ombudets namn skall meddelas tävlingsledningen.
Pris som inte avhämtats vid prisutdelning tillfaller klubben. Tävlingsledningen åtar sig
inte att vara ombud.

Inställd/Avbruten tävling :
Vid inställd tävling återbetalas anmälningsavgiften.
Vid påbörjad tävling som måste avbrytas/annuleras återbetalas ingen anmälningsavgift.