Ändring/utträde

Ändring till säsong 2025

Enligt klubbens stadgar ska ändring av medlemskap meddelas till kansliet senast den 30/11 inför kommande år, därefter görs inga ändringar. 

Om du önskar ändra medlemskategori till säsong 2025, skall det vara oss tillhanda senast den sista november 2024.

Fyll i formuläret nedan.