Organisation

Kungsbacka Golfklubb är en ideell förening som bildades 1970 enligt klassiskt mönster. År 2010 bildade klubben ett driftsbolag "Hamra Golfbana AB" och verksamheten är sedan dess uppdelat i en ideell del och en driftsdel. Den ideella delen inkluderar 7 av våra 9 kommittéer, dvs de kommittéer som har med spelverksamheten att göra och i driftsdelen återfinner vi Bankommitté och Torsdagsgruppen som har mera med vår drift att göra.

Styrelsen för såväl ideell förening och bolag är densamma.