Speltemp, Ready Golf & Fikapaus

Förbättra speltempot

I riktlinjer för spelares uppförande i Regler för golfspel förväntas spelare visa hänsynsfullhet genom att spela i rask takt. Det innebär förstås inte att alla kan eller skall spela lika fort, men det innebär att alla skall visa respekt för andra spelare och spelets regler genom att spela så raskt man kan.

När vår bana gästades av två spelare med stor erfarenhet av tävlingsverksamhet, varav en med långvarig erfarenhet som förbundsdomare, var båda smått lyriska över banan. Däremot var man mindre imponerade av speltempot:

”Den bästa bana vi spelat i Sverige - greener och greenområden tillsammans med kombinationen av park, seaside och skog gör banan till en av de allra bästa i Sverige – men det är inte acceptabelt att ronden tog 5 timmar och 20 minuter”.

Undersökningar visar att 95 % av alla golfspelare anser att det är oacceptabelt med rondtider på 5 timmar eller mer. Men det är tyvärr övriga 5 % av spelarna som bestämmer hur lång tid våra ronder tar vid en fullbelagd bana. Det är också dessa 5 % som i hög grad bidrar till att många som skulle vilja spela golf ändå väljer att avstå - det tar för lång tid!

Vi är övertygade om att varje fyrboll kan spela på 4 timmar och 20 minuter, även om det sammanlagda spelhandikappet uppgår till 130 slag. Det klarar alla med en normal promenadkontakt.

Det som krävs är att man:

 • hela tiden går mot sin boll och så nära man kan utan att störa medspelarens nästa slag
 • är beredd att spela när det är din tur
 • bedömer avstånd och klubbval redan innan man är framme vid sin boll
 • på greenen bestämmer puttlinjen medan dina medspelare puttar
 • alltid hålar ut då man har en putt kvar som är ca 50 cm eller kortare – under förutsättning att man inte ställer sig i någon annans puttlinje
 • alltid placerar golfbagen där man kommer att gå av greenen till nästa hål
 • för sitt scorekort under tiden medspelarna slår ut från nästa tee

Märker man att den egna "bollen" håller på att tappa avståndet till framförvarande grupp så skall man försöka komma ikapp, och om man inte lyckas med detta så skall man släppa igenom bakomvarande ”boll/bollar”. Detta gäller inte minst då man blir tvungna att leta efter en boll. Alla är förstås välkomna att spela, men om "bollens" speltempo är på 4,5 timma eller mer måste man släppa igenom bakomvarande boll då det är tomt framför.

Det är tillåtet att hämta en boll som hamnat Out of Bounds eller i ett pliktområde, men att leta efter den och orimligt fördröja spelet innebär plikt enligt regel 5.6a. Onödigt många provsvingar, hämta klubba som glömts, stanna för att berätta något eller ett upprepat användande av mobiltelefon är andra exempel på orimligt fördröjande av spelet. 

Det en myt att den med lägst handicap ansvarar för att medspelarna sköter sig och inte försenar spelet. Så är det inte - alla i ”bollen” har samma ansvar för speltempot.

Ready Golf

I Regler för golfspel uppmuntras spelare att tillämpa "Ready golf", dvs att spela i "fel" ordning av praktiska skäl och för att spara tid. På Kungsbacka GK gäller Ready Golf som regel, snarare än som undantag.

Ready Golf, som är frivilligt att tillämpa, innebär att den spelare som först är redo slår sitt slag istället för att vänta på den som har honnören alternativt ligger längst från hål. Givetvis utan att säkerheten på golfbanan äventyras.

Rekommendationen gäller för alla typer av spelformer utom matchspel, och för både sällskapsspel och tävlingsspel.  Att spela i ”fel ordning” i slagspel är endast pliktbelagt om spelarna har kommit överens om att spela i fel ordning i avsikt att ge en av dem en fördel (t ex att chippa eller putta före för att visa spellinjen).

Några föredömliga exempel på Ready Golf som ökar speltempot:

På tee:

 • Spelare med honnören slår ut innan han/hon skriver resultatet på föregående hål.
 • Spelare som slår kortare spelar före när mera långtslående måste vänta på framförvarande boll.
 • Spela före från tee om spelaren med honnören inte är redo.

På fairway/spelfältet

 • Spela före om annan spelare blir fördröjd under spelet av ett hål, t ex tar tid på sig för att värdera droppalternativ eller klubbval.
 • Slå sitt slag innan man går till ruffen på andra sidan fairway för att hjälpa till att leta efter medspelares boll.

På eller kring green:

 • Putta klart även om det innebär att man står nära någon annans puttlinje.
 • Slå sitt slag eller sin putt före en medspelare som behöver kratta efter att ha slagit upp från en greenbunker och ligger längre från hål.
 • Chippa från framkanten utanför green före spelare som slagit över green även om denne ligger längre från hål.

Fikapaus

Fikapaus efter hål 11 behöver inte förlänga rondtiderna - men gör det. Enligt klubbens ordningsföreskrifter gäller följande:

Vid sällskapsspel är det tillåtet att efter hål 11 ta en paus vid kiosken (max 5 min). Efterföljande boll har rätt att slå ut från vit/gul tee på hål 12 när bollen framför tar paus, och har även rätt att gå igenom om den inte önskar ta paus. Spelare som kommer från hål 11 har företräde till kiosken framför spelare som kommer från hål 6.

Paus under tävling är inte tillåten enligt regel 5-6a: Orimlig fördröjning av spel. Inhandla förfriskningar är dock alltid tillåtet.

Om man håller startintervallet till framförvarande boll, är det dock av praktiska skäl tillåtet att avvakta med andraslagen eller utslagen från röd tee medan bakomvarande boll slår ut från vit/gul tee på hål 12. Tyvärr händer det alltför ofta att detta missbrukas. ”Bollar” sätter sig ned och tar paus - t.o.m. då framförvarande boll hunnit långt ner på hål 12 eller redan är på green. En del spelare tycks tro att de måste vänta tills efterföljande boll slagit ut på från vit/gul tee på hål 12, även om den bollen ännu inte spelat in på 11:ans green. Så är det inte!

Under måndagstävlingarna tillåter tävlingsledningen med respekt för ålder en kortare paus efter hål 11 (utan att orsaka ett tomt hål framåt) för återhämtning och återställande av vätskebalans.