Hcp-regler från 2020

Nya handicapregler från 2020

Huvudsyftet med handicapreglerna är att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning, som möjliggör för spelare med varierande spelstyrka att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt. Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå så bra resultat som möjligt varje gång man spelar en handicaprond, och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Alla spelare har ett ansvar över att den registrerade handicapen är korrekt. Att avsiktligt manipulera sin handicap bedöms som fusk, vilket kan leda till avstängning från tävlingsspel.

Världshandicapsystemet - WHS

I världshandicapsystemet baseras en spelares exakta handicap på ett genomsnitt av de bästa handicapronderna som han eller hon registrerat i Min Golf – upp till de åtta bästa av de 20 senast registrerade ronderna.  

Vid registreing av utlandsronder i Min Golf krävs att man för in course rating, slope och par från den bana och tee som spelades. Dessa värden hittar man ofta på scorekortet, slopetabellen eller den aktuella klubbens hemsida.

Grunderna i världshandicapsystemet.

  • Max exakt handicap är 54,0. De nya slopetabellerna går upp till 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36,0 är borttagen. 
  • Inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.
  • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
  • Ingen förregistrering. Man behöver inte meddela eller registrera i förväg att man vill spela en handicaprond. Har man spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
  • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond krävs att ronden spelats enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Exakt hcp & PCC

Exakt handicap uppdateras direkt efter att ronden registrerats i Min Golf. PCC (Playing Conditions Calculation), som genomförs vid midnatt, kan dock medföra en mindre justering av den exakta handicapen. PCC är en statistisk beräkning i datorsystemet som avgör om förhållandena på speldagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer.

PCC-beräkningen baseras på resultaten av de ronder som registrerats på den aktuella banan och dagen – både sällskapsronder och tävlingsronder. Systemet jämför spelarnas resultat den dagen med deras exakta handicap. Skiljer det sig mycket görs en justering på alla spelares handicapresultat på den banan den dagen med mellan -1 och +3. Vid normala spelförhållanden blir PCC = 0. Man kan se om det blivit någon PCC-justering i Min Golf genom att klicka på ronden i scoredokumentationen och på så sätt få detaljerad rondinformation.

Genom att PCC beräknas först vid midnatt, finns det en liten risk att det står fel spelhandicap på scorekorten till en tävling om korten t ex dragits ut dagen före. Om man registrerat en handicaprond dagen före tävling, är det därför extra viktigt att på tävlingsdagen kontrollera om den exakta handicapen ändrats och då stämma av spelhandicapen på scorekortet mot slopetabellen. 

Cap 

Funktionen cap innebär att man max kan höja sig 5,0 över sin lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna. Cap är endast aktuell för spelare med minst 20 registrerade ronder i sin handicaphistorik. Handicapkommittén kan dock göra en individuell manuell justering som övergår cap-gränsen, t ex på grund av medicinska skäl.

"Tävlingshandicap" - borttaget

En tävlingsledning kan dock i sina tävlingsvillkor bestämma att en spelare måste ha ett minimiantal ronder i sin scoredokumentation för att få ingå i tävlingen.