Regel- & Handikap

”Det är först när vi spelar efter samma golfregler och med rättvisande handicap som tävlandet, även det mindre allvarliga, blir meningsfullt.”

Denna devis är vägledande för kommitténs övergripande ambitioner:

  • Att verka för god kunskap om golfens regler och golfens handicapsystem bland klubbens medlemmar
  • Att verka för att klubbens medlemmar har ett rättvisande handicap

kommitténs uppdrag ingår att arrangera regelutbildningar, att stå till medlemmarnas förfogande vid regeltolkning, att stå till tävlingsledningens förfogande vid klubbtävlingar, att genomföra årliga och individuella handicaprevisioner, att ansvara för banmarkeringar, och att upprätta lokala regler inklusive tillfälliga lokala regler.

spelarens ansvar ingår att känna till reglerna och att hans/hennes aktuella golfhandicap rättvist speglar spelförmågan.

Under Kommitténs medlemmar finner du våra mailadresser. Under övriga flikar finner du information som vi hoppas ger dig värdefull vägledning om aktuella Golf- och Handicapregler.

Du är välkommen att höra av dig med frågor, funderingar eller kommentarer.