Tävlingsvillkor 2024

Generella tävlingsvillkor på Kungsbacka Golfklubb

Undantag

Undantag från dessa Tävlingsbestämmelser kan avse enskild tävling eller för de tävlingar som arrangeras av klubbens olika kommittéer. (Se respektive tävlingsinbjudan eller under fliken Kommittéer.) 

Tävlingsprogram

Aktuellt tävlingsprogram finns under fliken Tävla på hemsidan. Vid lottade tävlingar har tävlande företräde på banan.

Gällande tävlingsregler

Regler för Golfspel, KbGK:s Lokala Regler, Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1-3, se nedan, samt WHS (World Handicap System).

Transportmedel

Spelare som, av medicinska skäl, är i behov av transporthjälpmedel vid tävling, ska inneha ett giltigt transporttillstånd noterat i GIT eller visa upp skriftligt transporttillstånd från sin hemmaklubbs styrelse (baserat på läkarintyg). Spelaren bokar själv golfbil via klubbens reception (undantag Golfveckan).

Villkor för deltagande i tävling

Alla med handicap enligt WHS har rätt att delta i samtliga tävlingar, förutsatt att villkoren för deltagande i aktuell tävling är uppfyllda. I tävlingsvillkoren för aktuell tävling anges vem som har rätt att delta.

Villkoren för deltagande kan omfatta kön, ålder, spelkategori (proffs eller amatör), exakt handicap, medlemskap, nationalitet, civilstånd eller släktskap, funktionsnedsättning. För att delta krävs minst 4 registrerade ronder i scorehistoriken under senaste 12 månaderna fram till tidpunkt för lottning.

En spelare som inte uppfyller kravet på minimiantal ronder i scorehistoriken har rätt att delta i tävlingen, men har inte rätt till tävlingens prisbord.

 • Generationstävling
  - I generationstävlingar ska släktskapet vara biologiskt eller barnet adopterat. I tävlingar för två generationer kan en generation vara överhoppad, exempelvis kan far- eller morförälder kan spela med sitt barnbarn. Även bonusbarn med samma mantalsskrivningsadress accepteras. 

 • Mixedtävling
  - Lagets spelare ska ha olika kön. För spelare med svenskt personnummer gäller näst sista siffran i personnumret. För spelare utan svenskt personnummer gäller kön som anges i aktuellt pass.

Handicap

Det är spelarens skyldighet att före tävlingsstart ha dagsaktuell handicap noterad i GIT. Vid avvikelser beslutar tävlingsledningen om spelaren får delta i den aktuella tävlingen eller inte. Spelare som fått sin exakta handicap ändrad efter tävlingsanmälan skall spela på sin uppdaterade spelhandicap. 

Spelaren skall spela i den klass som gäller på startlistan.

Anmälan till tävling

Genom att anmäla sig till klubbens tävlingar godkänner man att relevanta personuppgifter publiceras på klubbens olika Informationskanaler.

 • Anmälan öppnas kl. 08.00, 3 veckor före respektive tävlingsdatum, via Min Golf
 • Sista anmälningstid: Vid tävling som spelas på vardag - kl 17.00, tre dagar före respektive tävlingsdatum
 • Sista anmälningstid: Vid tävling som spelas på lördag och söndag samt helgdag -kl 17.00 onsdag innan tävlingsdatum
 • Startlistan publiceras 2 dagar före tävlingsdatum, kl 14.00

Anmälningsavgift & betalning

 • Anmälningsavgift är 150 kr/person vid såväl singeltävling som partävling
 • Anmälningsavgift samt ev. tävlingsgreenfee, MÅSTE betalas direkt vid anmälan via Min Golf, senast före anmälningstidens utgång
 • Vid betalning av Anmälningsavgift och Tävlingsgreenfee godkänns inte Introduktionskort, Förtjänsttecken, GGF-, GAF-, SGA- eller PGA-kort. Ej heller greenfee-checkar från Kungsbacka GK, SGF, MoreGolf eller Sv. Golfkuponger tillåts som betalningsmedel.  
 • Spelare som anmält sig till en tävling men inte betalat anmälningsavgiften (och eventuell tävlingsgreenfee) vid anmälningstidens utgång, har inte rätt att delta i tävlingen.
 • Spelare som inte återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång är skyldig att betala Anmälningsavgift. Tävlingsgreenfee återbetalas.
 • Vid återbud efter anmälningstidens utgång eller om inlottad spelare uteblir kallas eventuella reserver i anmälningsordning.

Resultat och priser

Vid lika resultat i scratchtävlingar tillämpas särspel om förstaplatsen (hål för hål) och den matematiska metoden för övriga placeringar. Vid lika resultat i handicaptävlingar enligt slagspelsregler tillämpas spelhandicapmetoden i första hand och därefter den matematiska metoden.

För pristagare gäller att spelaren själv, eller ett av av spelaren utsett ombud, finns på plats vid prisutdelningen. Ombudets namn skall meddelas till tävlingsledningen före prisutdelningen. Pris som inte avhämtats i samband med prisutdelningen tillfaller klubben. Tävlingsledningen åtar sig inte att vara ombud.

Inställd eller avbruten tävling

Vid beslut om inställd tävling, av Tävlingsledningen, återbetalas Anmälningsavgiften och eventuell Tävlingsgreenfee.
Om en enskild deltagare avbryter pågående tävling återbetalas ej Anmälningsavgiften, ej heller Tävlingsgreenfee.

Regelfrågor och domslut

I tävlingar med utsedd domare har denne befogenhet att avgöra frågor om fakta och tillämpa reglerna enligt Regel 20.2a. I tävlingar utan utsedd domare avgörs domsluten av tävlingsledningen enligt Regel 20.2b.

Tävlingsgreenfee/person 2024

 Greenfee-gäst
  Senior Junior
Singel vardag 650 kr 325 kr
Singel helg  750 kr 375 kr
Foursome/Greensome 550 kr 275 kr
Fyrboll 600 kr 300 kr
     
 NB-medlem/V-medlem
  Senior Junior
Singel vardag 400 kr 200 kr
Vardagsmedlem (fritt vardagar)  -  
Singel helg 500 kr 250 kr
Foursome/Greensome 350 kr 175 kr
Fyrboll 350 kr 175 kr
     
 Samarbetsklubbar*
  Senior Junior
Singel vardag 550 kr 275 kr
Singel helg 650 kr 325 kr
Foursome/Greensome 500 kr 250 kr
Fyrboll 500 kr 250 kr
     

*Samarbetsklubbar
Delsjö GK, Falkenbergs GK, Fjällbacka GK, Forsgårdens GK, Varbergs GK

 

Klassindelning

Singel-tävling: Inför lottning delas startfältet in i tre lika stora klasser till antal, utifrån de anmäldas exakt hcp, om ingen annan information finns för respektive tävling.

Par-tävling: Inför lottning delas startfältet in i två lika stora klasser utifrån antalet och de anmälda parens gemensamma exakt hcp efter eventuell reducering, om ingen annan information finns för respektive tävling.

 

SGF:s Spel och Tävlingshandbok 2024

Spel och tävlingshandboken 2024 (pdf)