Strategiskt ramverk

Kungsbacka GKs Strategiska Ramverk:

 • Vår Mission, Vision, Kultur (GReJH) och Övergripande Mål
 • Våra Värdeskapare som var och en definierar egna mål, aktiviteter och eventuella investeringsbehov för att åstadkomma kontinuerlig utveckling och nå de Övergripande målen över tid

Mission 

Bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet.

Vision

 • Vara den mest attraktiva medlemsägda golfklubben i Sverige
 • Ge den bästa upplevelsen till varje besökare - varje gång 

Kultur (vår GReJH) 

 • Gemenskap - På Kungsbacka Golfklubb värnar vi om klubbkänsla, kamratskap, inkludering och tillsammans delar vi passionen för golf
 • Respekt - På Kungsbacka Golfklubb visar vi respekt mot medlemmar, gäster, personal, regler och vår bana genom visad hänsyn och omtanke
 • Jämlikhet - På Kungsbacka Golfklubb är alla lika värda
 • Hållbarhet - På Kungsbacka Golfklubb tar vi aktivt hand om vår närmiljö och natur, personal, medlemmar och gäster på ett över tiden hållbart sätt

Övergripande mål

Kungsbacka GK ska ...

 • ha en anläggning i toppklass som bland medlemsklubbar rankas topp 10 i Sverige.
 • ha engagerade medarbetare, kommittéer och partners som skapar värden för medlemmar och gäster.
 • ha en ekonomi i balans över tid.
 • vara den klubb som är bäst i distriktet på att utveckla golfare i alla kategorier. 

 

Aktuella målsättningar

Värdeskapare Mål (Urval)
Banor - "Variationen du aldrig tröttnar på" är vårt signum och vägledande i planering av åtgärder
- Fortsatt prioritering av finish-höjande åtgärder snarare än ombyggnation
- Utbyte av bevattningsanläggningen till Valve in Head-system på NB
- Säkra en egen utökad vattenförsörjning genom nya reservoarer
- Påbörja att byggnation/förbättra Tee 45 och Tee 62
- Skapa ett tydligare signaturhål
   
Träningsområden - Erbjuda en av regionens bästa träningsmiljöer som gör det möjligt att utvecklas till elitnivå
- Utveckla våra träningsområden för att stimulera ökad träning på anläggningen året runt (range, studio, närspelsgreen, finessgreen, bunkrar, distanswedgar)
- Skapa ett attraktivt och kvalitativt närspelsområde för alla typer av närspelsslag, vilket stimulerar våra juniorer/elitspelare att stanna kvar och träna mer samt ökar efterfrågan på närspelslektioner
- Utveckla et uppvärmningsområde vid klubbhuset 
   
Fastigheter - Förändra samt modernisera klubbhuset för att uppfylla många medlemmars önskemål (aktiviteter 2024: upprätta underhållsplaner, utvärdera förutsättningar för att gå vidare med projekt klubbhus)
- Skapa en året-runt-användning av fastigheterna, med olika slag av aktiviteter
- Jämställdhetsplanen 50/50 skall vara en premiss för fortsatt utveckling och förändring av våra fastigheter 
   
Ekonomi - Vi ska ha en ekonomi i balans över tid. Positivt årligt nettoresultat. 
- Vi ska ha en tydlig och transparent kommunikation/information till styrelse och medlemmar om föreningens ekonomiska situation, utmaningar, risker och möjligheter
   
Golfakademin - Ökad träning på anläggningen året runt
- Erbjuda en högkvalitativ lektions- och custom fitting upplevelse
- Ta fram mål för medlemsträning och företagsgolf/träning 
   
Tävlingar - Öka andelen tävlingar där vi tävlar över generations- och könsgränser till 20% 2024
- Omfattningen av tävlingsverksamheten skall vara så dimensionerad att varje arrangemang ska ses som en positiv möjlighet för de som vill tävla men också lämna utrymme på våra banor för de som vill spela golf utanför tävlingsverksamheten
- I genomsnitt minst 70 deltagare/tävling på våra tävlingar
- Öka antalet unika spelare som tävlar med minst 10% från 2023-års statistik
   
Kommunikation - Klubbens kommunikation ska spelga vår Kultur med ledorden Gemenskap, Respekt, Jämställdhet och Hållbarhet.  
- I bildmaterial, där personer syns, ska vi kommunicera en diversifierad bild: unga, gamla, kvinnor, män, etc.   
- Hållbarhetsperspektivet ska kontinuerligt lyftas fram 
   
Miljö - Skydda och bevara naturmiljön på och kring golfbanan
- Värna och gynna den biologiska mångfalden
- Bidra till miljöanpassning av golfbanans skötsel
- Bidra till att öka medlemmars, gästers och anställdas förståelse för och engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor 
   
Junior/Elit - Bibehålla positionen som en av landets topp 10 klubbar ranking juniorer
- Kungsbacka GK ska samtidigt nå Elitserien med både herr- och damlag. Uppnås genom utveckling av egna produkter
- Öka antalet juniorer i breddträning från 104 till 120
- Av nytillkomna juniorer ska 75% inneha Grönt Kort under säsong (undantag Golfkul)
- Minst 50% av juniorer i träning ska ha deltagit i klubbtävling under året. Promotas på träning.
   
Restaurang - Ett restaurang- och kioskutbud av mat och dryck som tilltalar våra besökare (unga, gamla, kvinnor, män, allergiker, etc.)
- Utökad kvällsverksamhet för bättre klubbliv och gemenskap
   
Shop - Erbjuda ett brett utbud av golfkläder och golfutrustning
- Erbjuda högklassig service till våra medlemmar och gäster
- Shopen ska vara en självklar samlingspunkt på vår anläggning