Kommittémedlemmar 2024

Karl-Gunnar Persson

ordförande
 • Ansvar för lokala regler, regelutbildningar och banmarkeringar
 • Medlem i KbGK sedan 1991 och ledamot i Regel & Hcpkommittén sedan 2009
 • Förbundsdomare från 2017 under mottot "Plikten framför allt" 

Ulf Berthag

ledamot
 • Ansvar för handicapfrågor och utbildning om handicapreglerna
 • Medlem i KbGK sedan 1991 och från 2018 ledamot i Regel & Hcpkommittén
 • Sedan 2014 pensionär och biodlare

Hans E Berg

 • Ansvar för tävlingsvillkor och kommitténs Facebook-grupp
 • Distriktsdomare och medlem i KbGK från 2019 

Lena Jovén Dellenborg

ledamot
 • Ansvar för Grönt Kort och regelutbildning
 • Distriktsdomare och ordförande i Seniorkommittén
 • Medlem i Kungsbacka GK sedan 2008