Starttidsbokning

Starttidsbokning - Tre kategorier

Fr o m tävlingen 26 juni 2024 gäller följande tre alternativ: VTP, LP, VP

VTP = Valfri Tid och Partner, LP = Lottad Partner, VP = Valfri Partner "Caddie"


VTP

Utöver att anmäla dig till tävlingen måste du och din partner (på samma sätt som hittills) själva boka en starttid utanför startförbudstiderna. Tidigaste starttid för Herrgolfen är 07.00.

Helst ser vi att man spelar med annan herrgolfare men det är tillåtet att spela med "vem som helst", bara spelaren har godkänt hcp så att han/hon kan vara markör. Man kan alltså boka in sig i en boll utan att veta vilka de andra i bollen är, och så får man hoppas att någon åtar sig att vara markör. Om markören inte deltar i tävlingen måste dennes Golf-id vara ifyllt på scorekortet.

Startförbud, förmiddagar och eftermiddagar

Nu har vi utökade Startförbudstider. På förmiddagarna kl 09-12 och på eftermiddagarna kl 15.30 – 16.00.

Eftermiddagstiden ”Sen start” väljs av spelare som vill spela med Lottad Partner ”LP”.
Här kan man inte begära att få spela med en viss person.
Under hösten tidigareläggs det startförbudet med hänsyn till mörkrets inbrott.

Förmiddagstiden används av Lottad Partner ”LP” och Valfri Partner ”VP.

”Tidig start” väljs av spelare som vill spela med Lottad Partner ”LP”. Då kan man inte begära att få spela med en viss person.
För de som valt Tidig start fyller vi upp till 4-bollar från kl 09.00 och framåt.

Valfri Partner, VP, "Caddie"
Vid anmälan markerar man önskemålet CADDIE. Detta för att lura GIT-systemet vilket möjliggör att vi kan särskilja den kategorin när startlistan produceras. Sedan skall i rutan ”Meddelande till klubben/tävlingsledare” anges vem/vilka man skall spela med. Det räcker om en spelare i bollen anger medspelarna men alla måste anmäla sig till tävlingen och markera CADDIE.
De som spelar VP får starttider på förmiddagarna efter LP-spelarna.
Så långt det går fyller vi upp till 4-bollar.
Alla som väljer detta alternativ måste delta i Herrgolfen.

Sista anmälningstider

För LP och VP sista anmälningstid Måndag kl 17.00

För VTP gäller som förut Onsdag kl 17.00

Anmälan kan ske via Tävla 2024 | Kungsbacka Golfklubb (kungsbackagk.se)

Startlista
För kategorierna LP och VP planeras publicering av startlistan kl 20 på måndagen. Då frisläpps också eventuella outnyttjade startförbudstider som blir tillgängliga för bokning av starttider.

Teeval

Om du spelar annan tee än den du valt i anmälan skall det manuellt markeras att du bytt tee.

Hämta scorekort

Alla spelare hämtar scorekort i Shopen när den är öppen. Scorekort för LP och VP är utskrivna i förväg.

Lämna scorekort

Om ingen TL finns i tävlingskansliet läggs scorekorten i låda i Herrarnas omklädningsrum.

Glöm inte att signera scorekorten så vi slipper tråkiga diskningar.

Periodavslutningarna - ShotGun 9 hål på Nya Banan

För de tre periodavslutningarna gäller endast Lottade bollar. 
Datum: 5 juni, 31 juli och 25 september.
Sista anmälningstid Måndag kl 17.

Golfbil

Eventuell golfbil bokar du själv i Shopen. Tillstånd/läkarintyg krävs.