Styrelsen 2024

Måns Palmgren, ordförande

Ansvarsområde

Juniorkommittén
Tävling

Lennart Älvero, vice ordförande

Ansvarsområden

Seniorkommittén
Fastigheter

Cathrine Håkansson, kassör

Ansvarsområden

Ekonomi

Anna-Maria Blom, ledamot

Ansvarsområden

Strategiuppföljning
Miljö

Martin Henriksson, ledmot

Ansvarsområden

Bana
Fastighet
Herrkommittén
Regel & Hcp-kommittén

Bo Jangvik, ledamot

Ansvarsområden

Idrottsansvar
Golfakademin
Träningsområden

Per Stenholtz, ledamot

Ansvarsområde

 

Amanda Werner, ledamot

Ansvarsområden

Kommunikation
Damkommittén

Dag Gustavsson, suppleant

Ansvarsområde

Marknad